ความพร้อม 5 ประการ ก่อนเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท

By | January 29, 2019

ความพร้อม 5 ประการ ก่อนเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท

ความพร้อม 5 ประการ ก่อนเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท

            เมื่อเกิดความคิดริเริ่มประกอบธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำให้จดทะเบียนบริษัทไว้ก่อน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบริษัทมีอายุการจัดตั้งนาน ๆ ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ควรก่อนดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทของตนเอง ต้องลองสำรวจดูก่อน ว่ามีความพร้อม 5 ประการดังต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน

1.ค่าใช้จ่ายสำหรับจดทะเบียนบริษัท

อันดับแรกคือ “เงินลงทุนและค่าใช้จ่าย” เพื่อนำมาใช้ในดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ที่ต้องจ่ายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า ในราคาประมาณ 10,000-15,000 บาท ไปจนถึงค่าเช่าสำนักงาน ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างทำบัญชีและค่าสอบบัญชี ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน เป็นต้น ส่วนเงินลงทุนนั้นจะต้องมีเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งหากเงินเก็บไม่เพียงพอ ก็จำเป็นต้องแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เช่นบ้าน รถ บัตรเครดิต เป็นต้น เป็นความพร้อมข้อแรกที่ต้องมี

2.ลำดับต่อมาก่อนเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทคือ “ความรู้และลูกค้า”

การจดทะเบียนบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การให้บริษัทอยู่อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ถือเป็นเรื่องที่ยากพอควรแต่ไม่ก็ไม่เกินความสามารอยู่ดี เพียงต้องอาศัยความรู้ในเรื่องภาษีบัญชีและความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจนั้น ๆ ด้วย นับเป็นอีกความพร้อมที่สามารถส่งเสริมให้ธุรกิจผลประสบความสำเร็จ

ส่วน “ลูกค้า” ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการจดทะเบียนบริษัท ที่ต้องมาก่อนความพร้อม ก่อนความรู้ หรือ ก่อนค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน ดังนั้น หากมีลูกค้าในมือและมองเห็นอัตราเติบโตในระยะยาวอยู่แล้ว การจดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคล ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

3.สิ่งสุดท้ายที่ต้องคำนึงก่อนจดทะเบียนบริษัทคือ “ภาษี”

การเทียบจำนวนเงินภาษีบุคคลธรรมดากับบริษัทนั้น ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัท จึงต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นด้วย ได้แก่ ค่าจดทะเบียนจัดสำหรับตั้งบริษัท ค่าใช้จ่ายจริงในการประกอบกิจการ ค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านเอกสาร เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีความสำคัญมากต่อการจดทะเบียนบริษัท ดังนั้นตัวเลขของบริษัทที่จะไปเปรียบเทียบกับภาษีบุคคลธรรมดาต้องบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อน หากพบว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในปริมาณสูงพอสมควร ถึงจะพิจารณาจดทะเบียนเพื่อเปิดบริษัทได้.