หนังสือของชำร่วยงานศพ มีที่ไทยประเทศเดียว

By | November 26, 2018

หนังสือของชำร่วยงานศพ มีที่ไทยประเทศเดียว

หนังสือของชำร่วยงานศพ มีที่ไทยประเทศเดียว

            หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า “หนังสือ” ที่ถูกผลิตเป็นของชำรวยงานศพ อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน อีกทั้งยังเป็นเพียงประเทศเดียวในโลก ที่มีหนังสือประเภทนี้ จัดเป็นหนึ่งในหนังสือที่มีราคาแพงเหมือนกับหนังสือหายากประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสม โดยมีราคาตั่งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลักล้าน

โดยเฉพาะหนังสือของชำร่วยงานศพ ของบรรดาบุคคลมีชื่อเสียง ก็จะยิ่งมีราคาที่แพงมากขึ้นไปอีก ซึ่งบางเล่มนั้นก็ไม่อาจประเมินราคาได้ รวมถึงเนื้อหาข้างในหนังสือ ซึ่งถือเป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาอ่านไม่ได้จากตำราเล่นไหนบนโลกนี้

หนังสือของชำร่วยงานศพของไทย ที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรก

สำหรับหนังสือของชำร่วยงานศพ ที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2423 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เพื่อพระราชทานเป็นอนุสรณ์ เนื่องในงานพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม)

โดยโปรดเกล้าให้ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียงเนื้อหาในหนังสือของชำร่วยงานศพ เป็นบทสวดมนต์หลวง ซึ่งมีความหนาประมาณ 300 หน้ากระดาษ จนกระทั่งกลายมาเป็นธรรมเนียมที่แพร่หลาย ในหมู่ชนชั้นสูง ไปจนถึงบุคลทั่วไป ที่มักจะเอาวรรณคดี งานนิพนธ์ ไปจนถึงบทสวดมนต์ มาตีพิมพ์เป็นหนังสืองานศพให้กับตนเอง ถือเป็นอีกทางเลือก ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการอ่านของผู้คนในเวลาต่อมา

หนังสือของชำร่วยงานศพ ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

ความนิยมชมชอบในหนังสือของชำร่วยงานศพ เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ หรือในสมัยรัชกาลที่ 6 จนกระทั่งได้รับความนิยมสืบมา และเมื่อเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง เนื้อหาภายในหนังสือที่ถูกนำมาจัดพิมพ์ ก็เริ่มมีหลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่เรื่องของศาสนา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงเรื่องราวเบ็ดเตล็ดทั่วไป

รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อหนังสือของชำร่วยงานศพ

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้หนังสือของชำร่วยงานศพ ที่มีความสำคัญหลาย ๆ เล่ม ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่หอสมุดแห่งชาติ แต่ทว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ รู้เพียงแต่ว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ตายเท่านั้น ส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงคุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด

สำหรับ หนังสือของชำร่วยงานศพ จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1.ประวัติและผลงานของผู้ตาย ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่บ่งบอกถึงเชื้อสายที่สืบตระกูลกันมา ส่วนที่ 2. คือ เนื้อหา ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเป็นหลัก